d100 左右大局 -  免费在线视频最佳电影电视节目 -  Viveos.Net

d100 左右大局

 習近平國安法露底用香港打翻版韓戰!? 香港人幾時有得救要睇1個女人!? 美國台灣隨時谷爆中共內訌! (毛澤東,默克爾,蔡英文) D100 左右大局 (主持: 桑普, 張崑陽) D100 Radio
14 hours ago
習近平國安法露底用香港打翻版韓戰!? 香港人幾時有得救要睇1個女人!? 美國台灣隨時谷爆中共內訌! (毛澤東,默克爾,蔡英文) D100 ...
 習近平國安法 專業人仕 逃亡式移民潮 (D100 三個口) D100 Radio
9 hours ago
習近平國安法專業人仕逃亡式移民潮(D100 三個口) 相關影片: 1. 習近平國安法邊7個人冇投贊成票!? 美國蓬佩奧成功策反!? 中聯辦管 ...
 習近平國安法台灣蔡英文先出手! 戴耀廷應放棄立法會戰線!? 香港國際線部署街頭反攻! (林榮基) D100 左右大局 (主持: 桑普, 張崑陽) D100 Radio
2 hours ago
習近平國安法台灣蔡英文先出手! 戴耀廷應放棄立法會戰線!? 香港國際線部署街頭反攻! (林榮基) D100 左右大局(主持: 桑普, 張崑陽) ...
 習近平國安法香港對家等緊做嘢! 楊岳橋公開講愛國愛黨!? 港共邊個放水要香港人更高姿態反對!? D100 風波裡的茶杯 (主持: 鄭家富、黃浩銘 烽煙訪問: 楊岳橋) D100 Radio
4 hours ago
習近平國安法香港對家等緊做嘢! 楊岳橋公開講愛國愛黨!? 港共邊個放水要香港人更高姿態反對!? D100 風波裡的茶杯(主持: 鄭家富、 ...
 國安法通過,3類人仲驚過香港人!李慧玲Live 李慧玲LIVE
yesterday
如果你願意支持李慧玲LIVE頻道你可以: 在Patreon中成為我們會員,與我同行https://www.patreon.com/WeiLingLi 捐款給我們: 轉數 ...
 習近平國安法美國蓬佩奧夠重手未!? 一早預告對話之路已斷! 立法會保皇黨比香港人更快冇路行! D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 區諾軒) D100 Radio
yesterday
習近平國安法美國蓬佩奧夠重手未!? 一早預告對話之路已斷! 立法會保皇黨比香港人更快冇路行! D100 左右大局(主持: 李慧玲, 區諾軒) ...
 李嘉誠李澤鉅習近平國安法有古惑! 田北辰率先大戰吳秋北! 李家超保皇黨齊齊聞到味! D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 黃浩銘) D100 Radio
2 days ago
李嘉誠李澤鉅習近平國安法有古惑! 田北辰率先大戰吳秋北! 李家超保皇黨齊齊聞到味! D100 左右大局(主持: 李慧玲, 黃浩銘) 中共全國 ...
 習近平國安法等制裁美國政客先爆料! 中共央行不得用美元結算! 全球邊個幫人民幣自由化都冇運行! D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 黃浩銘 烽煙訪問: 張崑陽) D100 Radio
2 days ago
習近平國安法等制裁美國政客先爆料! 中共央行不得用美元結算! 全球邊個幫人民幣自由化都冇運行! D100 左右大局(主持: 李慧玲, ...
 鄧炳強同袍宿舍女子涉販毒鄭若驊撤控! 抗爭者一支膠管即判監3月!習近平國安法黑差大圍捕助攻! D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 黃浩銘) D100 Radio
2 days ago
鄧炳強同袍宿舍女子涉販毒鄭若驊撤控! 抗爭者一支膠管即判監3月!習近平國安法黑差大圍捕助攻! D100 左右大局(主持: 李慧玲, ...
 習近平國安法鄧炳強同袍隨時冇糧出!? 林鄭月娥田北辰葉劉鬥出醜! 元朗721小型版即日上演! D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 區諾軒) D100 Radio
yesterday
習近平國安法鄧炳強同袍隨時冇糧出!? 林鄭月娥田北辰葉劉鬥出醜! 元朗721小型版即日上演! D100 左右大局(主持: 李慧玲, 區諾軒) ...
 吳明德教授: 習近平國安法中共7常委都冇投支持票!? 鄧炳強有異動先求自保!? 將香港當成解放後上海!? (嘉賓: 吳明德教授 主持: 李慧玲 D100 會客室 吳明德論經濟) D100 Radio
5 hours ago
吳明德教授: 習近平國安法中共7常委都冇投支持票!? 鄧炳強有異動先求自保!? 將香港當成解放後上海!? (嘉賓: 吳明德教授主持: ...
 習近平國安法孟晚舟比港元行先一步! 中共沙盤推演水準有幾高!? 李慧玲移民又有新想法! D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 區諾軒) D100 Radio
yesterday
習近平國安法孟晚舟比港元行先一步! 中共沙盤推演水準有幾高!? 李慧玲移民又有新想法! D100 左右大局(主持: 李慧玲, 區諾軒) 中共 ...
 習近平國安法香港實行 美國特朗普即凍結立法人資產取消中共優惠關稅!? 習近平開緊急會議!? D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 桑普) D100 Radio
3 days ago
習近平國安法香港實行美國特朗普即凍結立法人資產取消中共優惠關稅!? 習近平開緊急會議!? D100 左右大局(主持: 李慧玲, 桑普) ...
 何鴻燊醫院爭產內情曝光! 李嘉誠董建華梁振英點俾佢金句寸爆! 習近平國安法國家安全局一哥已進駐中聯辦!? (李春生) D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 桑普) D100 Radio
3 days ago
何鴻燊醫院爭產內情曝光! 李嘉誠董建華梁振英點俾佢金句寸爆! 習近平國安法國家安全局一哥已進駐中聯辦!? (李春生) D100 左右 ...
 習近平國安法李慧玲桑普諗緊移民!? 獨立關稅區未取消權貴先攬炒!? 中共舊史證香港人要移民免坐監!? (特朗普) D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 桑普) D100 Radio
3 days ago
習近平國安法李慧玲桑普諗緊移民!? 獨立關稅區未取消權貴先攬炒!? 中共舊史證香港人要移民免坐監!? (特朗普) D100 左右大局(主持: ...
 北京點樣反制特朗普?呢招最毒!李慧玲Live 李慧玲LIVE
18 hours ago
如果你願意支持李慧玲LIVE頻道你可以: 在Patreon中成為我們會員,與我同行https://www.patreon.com/WeiLingLi 捐款給我們: 轉數 ...
 習近平國安法任志剛神奇解畫! 陳弘毅洩露中共國家機密! 立法會有議員諗緊移民! D100 左右大局 (主持: 李慧玲,陳沛然) D100 Radio
4 days ago
習近平國安法任志剛神奇解畫! 陳弘毅洩露中共國家機密! 立法會有議員諗緊移民! D100 左右大局(主持: 李慧玲,陳沛然) 中共強推港版《 ...
 習近平國安法向美國賭白頭片! 特朗普暗示即棄香港!? 有錢人同抗爭者邊個傷啲!? D100 左右大局 足本重溫 (主持: 桑普, 盧斯達) D100 Radio
5 days ago
習近平國安法向美國賭白頭片! 特朗普暗示即棄香港!? 有錢人同抗爭者邊個傷啲!? D100 左右大局足本重溫(主持: 桑普, 盧斯達) 全國 ...
 李鵬飛生前點滴一國兩制大騙局! 林鄭月娥錯拋曼德拉書包有手尾! 中共預告即搞23條!? D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲,區諾軒) D100 Radio
10 days ago
李鵬飛生前點滴一國兩制大騙局! 林鄭月娥錯拋曼德拉書包有手尾! 中共預告即搞23條!? D100 左右大局LIVE (主持: 李慧玲,區諾軒) ...
 李鵬飛生前點滴一國兩制大騙局! 林鄭月娥錯拋曼德拉書包有手尾! 中共預告即搞23條!? D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲,區諾軒) D100 Radio
10 days ago
李鵬飛生前點滴一國兩制大騙局! 林鄭月娥錯拋曼德拉書包有手尾! 中共預告即搞23條!? D100 左右大局LIVE (主持: 李慧玲,區諾軒) ...
 習近平國安法美國國內最新收風部署! 警察宿舍少女販毒鄭若驊撤控有內幕! 鄧炳強同袍宣告販冰兵有地方攞正牌! D100 風波裡的茶杯 (主持: 鄭家富、李卓人) D100 Radio
yesterday
習近平國安法美國國內最新收風部署! 警察宿舍少女販毒鄭若驊撤控有內幕! 鄧炳強同袍宣告販冰兵有地方攞正牌! D100 風波裡的茶杯( ...
 駱惠寧中共露底!? 曾鈺成先係真章!? D100 左右大局 足本重溫 (主持: 李慧玲、尹兆堅) D100 Radio
1 months ago
駱惠寧中共露底!? 曾鈺成先係真章!? D100 左右大局足本重溫(主持: 李慧玲、尹兆堅) 港澳辦及中聯辦周一(13日) 批評反對派議員癱瘓 ...
 香港大跌市唔可以賴習近平國安法!? 羅家聰: 中共一手摧毀國際金融中心! 人民幣比港元更冇運行!? D100 左右大局 (主持: 李慧玲,陳沛然 烽煙訪問: 羅家聰) D100 Radio
4 days ago
香港大跌市唔可以賴習近平國安法!? 羅家聰: 中共一手摧毀國際金融中心! 人民幣比港元更冇運行!? D100 左右大局(主持: 李慧玲, ...
 習近平國安法即派教師來港督學!? 馬道立借郭偉健發炮!? 中共仲有子彈頂得住美國!? D100 左右大局 (主持: 李慧玲,陳沛然) D100 Radio
4 days ago
習近平國安法即派教師來港督學!? 馬道立借郭偉健發炮!? 中共仲有子彈頂得住美國!? D100 左右大局(主持: 李慧玲,陳沛然) 中共強推 ...
 D100 左右大局 LIVE 2020/02/21 (主持: 桑普、李文浩) D100 Radio
3 months ago
D100 左右大局LIVE 2020/02/21 (主持: 桑普、李文浩)
 習近平國安法基本法附件三23條內幕! 陳健民親身講香港人要點應付! 梁家傑話公民黨唔再做秀才!? D100 左右大局 足本重溫 (主持: 李慧玲,陳健民) D100 Radio
5 days ago
習近平國安法基本法附件三23條內幕! 陳健民親身講香港人要點應付! 梁家傑話公民黨唔再做秀才!? D100 左右大局足本重溫(主持: ...
 蘋果Google讚香港人做得好! 李嘉誠又有新搞作! D100 左右大局 主持 李慧玲、梁家傑 D100 Radio
1 months ago
蘋果Google讚香港人做得好! 李嘉誠又有新搞作! D100 左右大局主持李慧玲、梁家傑美國蘋果公司最近設立網站公布數據, 幫助公共 ...
 鄧炳強兩度自爆中共國家機密!? 林鄭月娥露底同傅振中一樣層次! 鄺俊宇親述與一哥正面交鋒全經過! D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、桑普) D100 Radio
17 days ago
鄧炳強兩度自爆中共國家機密!? 林鄭月娥露底同傅振中一樣層次! 鄺俊宇親述與一哥正面交鋒全經過! D100 左右大局LIVE (主持: ...
 習近平國安法基本法附件三23條只能拋浪頭!? 美國蓬佩奧被拋窒定還拖! 陳健民嘆出獄變咗返大陸! (夏寶龍) D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 陳健民) D100 Radio
8 days ago
習近平國安法基本法附件三23條只能拋浪頭!? 美國蓬佩奧被拋窒定還拖! 陳健民嘆出獄變咗返大陸! (夏寶龍) D100 左右大局(主持: ...
 習近平國安法俾黃子華考起! 林鄭月娥鄧炳強同袍北角自欺欺人! 立法會陳凱欣俾許智峯踢爆有暗病!? D100 左右大局 (主持: 李慧玲, 區諾軒 烽煙訪問: 許智峯) D100 Radio
yesterday
習近平國安法俾黃子華考起! 林鄭月娥鄧炳強同袍北角自欺欺人! 立法會陳凱欣俾許智峯踢爆有暗病!? D100 左右大局(主持: 李慧玲, ...
 陳健波李慧琼新戰術泛民立法會上周五已認輸!? 楊潤雄考評局DSE歷史科示範港共自編導演新模式! 南韓文在寅光州事件40周年呢句香港人記住! D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲,尹兆堅) D100 Radio
11 days ago
陳健波李慧琼新戰術泛民立法會上周五已認輸!? 楊潤雄考評局DSE歷史科示範港共自編導演新模式! 南韓文在寅光州事件40周年呢句 ...
 立法會梁君彥李慧琼陳健波等收律師信!? 監警會涉隱瞞中共機密!? DSE歷史科港共自爆到七彩! (林鄭月娥,駱惠寧) D100 左右大局 足本重溫 (主持: 桑普, 劉偉聰) D100 Radio
14 days ago
立法會梁君彥李慧琼陳健波等收律師信!? 監警會涉隱瞞中共機密!? DSE歷史科港共自爆到七彩! (林鄭月娥,駱惠寧) D100 左右大局足 ...
 鄧炳強退休同袍動員! 佔領立法會選舉票站!? 想嚇窒市民唔敢投票!? D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、何俊仁) D100 Radio
15 days ago
鄧炳強退休同袍動員! 佔領立法會選舉票站!? 想嚇窒市民唔敢投票!? D100 左右大局LIVE (主持: 李慧玲、何俊仁) 鄧炳強退休同袍動員!
 習近平國安法引出美國新底線! 特朗普用兩個字放棄香港!? 外資聞到味準備撤走中共即刻發軟功! D100 左右大局 (主持: 桑普, 盧斯達) D100 Radio
6 days ago
習近平國安法引出美國新底線! 特朗普用兩個字放棄香港!? 外資聞到味準備撤走中共即刻發軟功! D100 左右大局(主持: 桑普, 盧斯達) ...
 李慧琼偷雞提早坐上主席台! 立法會保安學晒鄧炳強同袍! 泛民出晒場大家要原諒!? (郭榮鏗) D100 左右大局 LIVE (主持: 桑普、彭家浩) D100 Radio
21 days ago
李慧琼偷雞提早坐上主席台! 立法會保安學晒鄧炳強同袍! 泛民出晒場大家要原諒!? (郭榮鏗) D100 左右大局LIVE (主持: 桑普、彭家浩) ...
 立法會梁君彥陳健波新招又捉蟲! 李慧琼涉曾主持不合法會議! 僭建議事規則等泛民郭榮鏗做嘢! D100 左右大局 LIVE (主持: 桑普, 劉偉聰) D100 Radio
14 days ago
立法會梁君彥陳健波新招又捉蟲! 李慧琼涉曾主持不合法會議! 僭建議事規則等泛民郭榮鏗做嘢! D100 左右大局LIVE (主持: 桑普, ...
 習近平國安法搞到港元隨時變廢紙! 國際戰線2大核彈幾時引爆!? 香港搞新疆西藏化是中共賭白頭片!? D100 左右大局 (主持: 桑普, 盧斯達 烽煙訪問: 張崑陽) D100 Radio
7 days ago
習近平國安法搞到港元隨時變廢紙! 國際戰線2大核彈幾時引爆!? 香港搞新疆西藏化是中共賭白頭片!? D100 左右大局(主持: 桑普, 盧斯 ...
 陶輝升職私竇鄧炳強同袍做嘢! 梁天琦上訴失敗囚6年! 五一黃金周有兩樣嘢要check! (陶輝, 鄧炳強,梁天琦) D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、黃浩銘) D100 Radio
a months ago
陶輝升職私竇鄧炳強同袍做嘢! 梁天琦上訴失敗囚6年! 五一黃金周有兩樣嘢要check! (陶輝, 鄧炳強,梁天琦) D100 左右大局LIVE (主持: ...
 陶輝升職私竇鄧炳強同袍做嘢! 梁天琦上訴失敗囚6年! 五一黃金周有兩樣嘢要check! (陶輝, 鄧炳強,梁天琦) D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、黃浩銘) D100 Radio
a months ago
陶輝升職私竇鄧炳強同袍做嘢! 梁天琦上訴失敗囚6年! 五一黃金周有兩樣嘢要check! (陶輝, 鄧炳強,梁天琦) D100 左右大局LIVE (主持: ...
 林鄭月娥大公報專訪大爆自戀狂! 通識科區議會立法會泛民無一倖免! 自揭已到關鍵時候!? D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、區諾軒) D100 Radio
18 days ago
林鄭月娥大公報專訪大爆自戀狂! 通識科區議會立法會泛民無一倖免! 自揭已到關鍵時候!? D100 左右大局LIVE (主持: 李慧玲、區諾軒) ...
 楊偉雄下台公開爆樽! 林鄭月娥不見舊人哭! (林鄭月娥,聶德權,曾國衞,羅智光,楊偉雄) D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、游月華) D100 Radio
1 months ago
楊偉雄下台公開爆樽! 林鄭月娥不見舊人哭! (林鄭月娥,聶德權,曾國衞,羅智光,楊偉雄) D100 左右大局LIVE (主持: 李慧玲、游月華) 中共 ...
 兩辦表面來勢洶洶 其實裝腔作勢穿晒底! D100 左右大局 主持: 李慧玲、尹兆堅 D100 Radio
1 months ago
兩辦表面來勢洶洶其實裝腔作勢穿晒底! D100 左右大局主持: 李慧玲、尹兆堅繼中國港澳辦及中聯辦周一(13日) 發表聲明, 批評公民黨 ...
 全球奶茶聯盟反中共,泰國香港臺灣係自己人! D100 左右大局 主持:桑普、李文浩 D100 Radio
1 months ago
全球奶茶聯盟反中共,泰國香港臺灣係自己人! D100 左右大局主持:桑普、李文浩中泰網民鍵盤戰首仗推特戰以「泰幽默」戰勝「小粉紅」 ...
 地方政府踢爆大陸已壓唔住! 何大一佐證3件事揭新隱憂! D100 左右大局 LIVE 2020/03/05 (主持: 李慧玲、何俊仁) D100 Radio
2 months ago
地方政府踢爆大陸已壓唔住! 何大一佐證3件事揭新隱憂! D100 左右大局LIVE 2020/03/05 (主持: 李慧玲、何俊仁)
 D100 左右大局 LIVE: 黎智英回應831 P記即搞香港228! 新一輪大搜捕試美國唔出手!? 2020/02/28 (主持: 桑普、黎明) D100 Radio
3 months ago
D100 左右大局LIVE: 黎智英回應831 P記即搞香港228! 新一輪大搜捕試美國唔出手!? 2020/02/28 (主持: 桑普、黎明)
 聶德權新官手震內幕! 邊個畀過說話佢聽!? (聶德權,駱惠寧,林鄭月娥) D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、何啟明) D100 Radio
1 months ago
聶德權新官手震內幕! 邊個畀過說話佢聽!? (聶德權,駱惠寧,林鄭月娥) D100 左右大局LIVE (主持: 李慧玲、何啟明) 中共港澳辦及中聯辦 ...
 梁家榮搞頭條新聞露底! @RTHK 香港電台 港台員工4隻字回應! 暑假隨時有人冇得撈!? D100 左右大局 (主持: 李慧玲,黃浩銘 烽煙訪問: 港台節目製作人員工會趙善恩) D100 Radio
9 days ago
梁家榮搞頭條新聞露底! @RTHK 香港電台港台員工4隻字回應! 暑假隨時有人冇得撈!? D100 左右大局(主持: 李慧玲,黃浩銘烽煙訪問: ...
 李慧琼民建聯先為中共犧牲!? 駱惠寧董建華擺大孖沙上枱面對香港人! 習近平未開人大先收韁!? (郭榮鏗,特朗普,梁振英) D100 左右大局 足本重溫 (主持: 李慧玲、梁家傑) D100 Radio
19 days ago
李慧琼民建聯先為中共犧牲!? 駱惠寧董建華擺大孖沙上枱面對香港人! 習近平未開人大先收韁!? (郭榮鏗,特朗普,梁振英) D100 左右 ...
 李慧琼中共跌落泛民陷阱!? 何君堯周浩鼎都走唔甩! 立法會好戲在後頭!? (黃定光,郭偉強) D100 左右大局 足本重溫 (主持: 桑普、彭家浩) D100 Radio
19 days ago
李慧琼中共跌落泛民陷阱!? 何君堯周浩鼎都走唔甩! 立法會好戲在後頭!? (黃定光,郭偉強) D100 左右大局足本重溫(主持: 桑普、彭家浩) ...
 夏寶龍駱惠寧終極任務起底! 董建華梁振英負責敷衍! 鄧炳強交林鄭月娥鄭若驊全力支援! (黃宜弘,鄭麗琼,梁定邦) D100 左右大局 (主持: 李慧玲、何俊仁) D100 Radio
15 days ago
夏寶龍駱惠寧終極任務起底! 董建華梁振英負責敷衍! 鄧炳強交林鄭月娥鄭若驊全力支援! (黃宜弘,鄭麗琼,梁定邦) D100 左右大局(主持: ...
 D100 左右大局 LIVE: 親中共派傳快搞全城派MASK! 777政府3000萬個訂罩下落喺邊? (主持: 桑普、王百羽) D100 Radio
3 months ago
D100 左右大局LIVE: 親中共派傳快搞全城派MASK! 777政府3000萬個訂罩下落喺邊? (主持: 桑普、王百羽)
 尹兆堅爆立法會剝衫露點內幕! 陳健波出絕招舊患再中伏! 遭控暴動手足押後1年再審! (梁君彥,李慧琼,郭榮鏗) D100 左右大局 (主持: 李慧玲,尹兆堅 烽煙訪問: 陳皓桓) D100 Radio
11 days ago
尹兆堅爆立法會剝衫露點內幕! 陳健波出絕招舊患再中伏! 遭控暴動手足押後1年再審! (梁君彥,李慧琼,郭榮鏗) D100 左右大局(主持: ...
 D100 左右大局 LIVE: 預算案陳茂波3個動作選特首! 7娥唔肯放水事後就抽水! 2020/02/26 (主持: 李慧玲、余若薇) D100 Radio
3 months ago
D100 左右大局LIVE: 預算案陳茂波3個動作選特首! 7娥唔肯放水事後就抽水! 2020/02/26 (主持: 李慧玲、余若薇)
 立法會泛民推李慧琼坐正內會!? 施離間計者現真身! (郭榮鏗,李慧琼) D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、區諾軒) D100 Radio
1 months ago
立法會泛民推李慧琼坐正內會!? 施離間計者現真身! (郭榮鏗,李慧琼) D100 左右大局LIVE (主持: 李慧玲、區諾軒) 《明報》政情專欄「李 ...
 美國特朗普提醒中共習近平唔好玩嘢! 民建聯李慧琼先擺上枱! 歐洲議會接力香港收風! (郭榮鏗) D100 左右大局 (主持: 李慧玲、梁家傑) D100 Radio
22 days ago
美國特朗普提醒中共習近平唔好玩嘢! 民建聯李慧琼先擺上枱! 歐洲議會接力香港收風! (郭榮鏗) D100 左右大局(主持: 李慧玲、梁家傑) ...
 D100 左右大局 LIVE 2020/02/17 D100 Radio
3 months ago
D100 左右大局LIVE 2020/02/17.
 何君堯立法會指控董建華港獨!? 葉劉話三權分立係泛民騙局! 林鄭月娥口罩解畫愈爆愈多益中共自己友! (胡志偉、鍾國斌、林健鋒) D100 左右大局 LIVE (主持: 李慧玲、梁家傑) D100 Radio
22 days ago
何君堯立法會指控董建華港獨!? 葉劉話三權分立係泛民騙局! 林鄭月娥口罩解畫愈爆愈多益中共自己友! (胡志偉、鍾國斌、林健鋒) ...
 曾鈺成歸隊定抽水!? 曾俊華田北俊點盤算!? D100 左右大局 (主持: 李慧玲、尹兆堅) D100 Radio
1 months ago
曾鈺成歸隊定抽水!? 曾俊華田北俊點盤算!? D100 左右大局(主持: 李慧玲、尹兆堅) 政治動向備受關注的前財政司司長曾俊華、 民建聯 ...